Up coming news


อบรมการใช้งาน Google Apps สำหรับนักศึกษา

posted Jan 14, 2013, 5:07 PM by TNI GApps

อบรมการใช้งาน Google Apps สำหรับนักศึกษา
ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 14:00-16:00
ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 14:00-16:00
ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 14:00-16:00

ที่ห้อง A308 อาคาร A
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมได้ที่
http://goo.gl/wIpKI

โดยเน้นการใช้งาน
Google Calendar เพื่อการนัดหมาย การเตือนความจำ
Google Apps Mail ความจุ 25 GB เพื่อติดต่อสื่อกับอาจารย์ และเพื่อน
Google Drive ความจุ 5 GB เพื่อทำการเก็บแฟ้มข้อมูลใน Cloud Storage และงานเอกสารต่างๆ
Google Plus เพื่อการกระจายข่าวสาร ในกลุ่มงาน รุ่นที่เรียน สาขา และคณะ เป็นต้น

การใช้ Google Calendar

posted Nov 26, 2012, 7:33 PM by TNI GApps   [ updated Nov 26, 2012, 7:43 PM ]

วิดีโอแนะนำการใช้ Google Calendar เบื้องต้น เป็นภาษาไทย
หรือที่ Google Learning Center
การ Share Calendar 

การเข้าถึง E-mail ระบบเดิม (ชั่วคราว)

posted Nov 24, 2012, 11:02 PM by TNI GApps

เรียน     ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

สามารถเข้าดู E-mail ระบบเดิมได้จาก URL : http://mail.tni.ac.th  โดยสามารถเข้าดูได้ภายในสถาบันฯ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
2644,2643

การดำเนินการย้ายระบบอีเมล์ของสถาบัน

posted Nov 24, 2012, 10:55 PM by TNI GApps   [ updated Nov 25, 2012, 5:25 AM ]

ด้วยทางสถาบันฯ จะดำเนินการย้ายระบบอีเมล์เดิมไปใช้งานในระบบอีเมล์ใหม่ผ่านโปรแกรม Google Apps  โดยการย้ายระบบอีเมล์ดังกล่าวจะดำเนินการใน วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น.  ซึ่งในช่วงเวลาการดำเนินการย้ายระบบดังกล่าว  อาจมีผลกระทบต่อการรับ-ส่งอีเมล์ของสถาบันฯเป็นบางช่วงเวลา  โดยหลังจากมีการย้ายระบบอีเมล์แล้วสามารถเข้าใช้งานอีเมล์ของสถาบันฯ ได้ 2 วิธี ดังนี้ 

วิธีที่ 1 : ผ่าน URL ของระบบอีเมล์ของสถาบัน คือ http://webmail.tni.ac.th  

วิธีที่ 2 : ผ่าน URL ของ Gmail โดยตรงที่ www.gmail.com   

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

2644,2643

TNI GApps Poster 1

posted Nov 24, 2012, 10:52 PM by TNI GApps   [ updated Nov 24, 2012, 10:53 PM ]สนุกกับการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันผ่าน TNI Google Apps อย่างมีประสิทธิภาพ

posted Nov 24, 2012, 10:49 PM by TNI GApps   [ updated Nov 25, 2012, 5:26 AM ]

ด้วยทางสถาบันโดยท่านอธิการบดีได้ดำริที่จะให้ทางสถาบันได้ใช้Google Apps for Education ซึ่งเป็น Software ผ่านระบบคลาวด์ที่จะทำให้การติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกันทั้งสถาบัน มีความสะดวกรวดเร็ว โดยคงการใช้ E-Mail Address ที่เป็น Name@tni.ac.th เหมือนเดิม แต่สามารถรับส่งข้อความ และมีเอกสารแนบ โดยมีความจุในการเก็บได้มากขึ้นถึง 25 GB สามารถดูข้อความได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่าน Smart phone ด้วยความปลอดภัยสูง และไม่มีโฆษณา

การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาจะสะดวกมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาทุกคนก็จะมี E-Mail Address ที่มีรูปแบบการใช้เป็น SS.Name_ST@tni.ac.thโดยที่ SS เป็นอักษร 2 ตัวแรกของนามสกุล ตามด้วย . Name และมี "_ST" เพื่อให้ทราบว่าเป็น นักศึกษา (Student)

นอกจากบริการ E-Mail แล้ว เรายังจะสามารถใช้เครื่องมืออื่นๆของ Google Apps ได้อีก เช่น Google Calendar สามารถสร้างปฏิทินการศึกษา ปฏิทินคณะ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินวันหยุดทำการ สามารถทำการนัดหมาย จองห้องประชุม ส่วน Google Docs สำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสาร และทำงานด้วยเอกสารก็สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานในแฟ้มข้อมูลเดียวกันพร้อมกันแบบ Real-time และสามารถแบ่งปันเอกสารได้ด้วย ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น มีพื้นที่ในการจัดเก็บด้วย Google Drive ขนาด 5 GBที่ทำให้เราลืม Flash Drive ที่ทำให้เกิดปัญหาของ Virus ที่มาจาก Flash Drive และยังสามารถสร้าง Website ด้วย Google Site ในการติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆได้ง่าย เช่น Website สำหรับรายวิชาที่สอน เป็นต้น ที่สำคัญทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถใช้งานง่าย และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับ Google

ทีมงาน TNI Google Apps คาดว่าทุกท่านจะมีความสะดวก และมีเครื่องมือในติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกันได้มากขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงาน และกิจกรรมต่างๆ ยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย โดยทุกท่านสามารถเข้าศึกษาได้จาก URL ต่อไปนี้

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ Google Apps http://www.google.com/enterprise/apps/education/benefits.html

เครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายจาก Google Apps http://www.google.com/enterprise/apps/education/products.html

หากท่านมีคำถามสามารถสอบถามได้ที่ Early Adopter ในหน่วยงานท่าน หรือทีมงาน TNI Google Apps

หรือเรียนรู้การใช้ GMail ได้ที่ https://sites.google.com/a/googleapps.com/google-apps-learning-center-v4/gmail

หรือเรียนรู้ทั้งหมด ได้ที่ https://sites.google.com/a/googleapps.com/google-apps-learning-center-v4/home

ทีมงาน TNI Google Appps 

1-6 of 6