มาใช้ Google Apps for Education กันเถอะ
Get Started

Email that's fast, efficient, and maybe even fun

Organize your schedule and share events with friends

Keep everything, Share anythingNews Update
  • อบรมการใช้งาน Google Apps สำหรับนักศึกษา อบรมการใช้งาน Google Apps สำหรับนักศึกษาครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 14:00-16:00ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 23 ...
    Posted Jan 14, 2013, 5:07 PM by TNI GApps
  • การใช้ Google Calendar วิดีโอแนะนำการใช้ Google Calendar เบื้องต้น เป็นภาษาไทยhttp://youtu.be/eHTyMBLG04oหรือที่ Google Learning Centerhttp://learn.googleapps.com/training-videos/calendarการ Share Calendar http ...
    Posted Nov 26, 2012, 7:43 PM by TNI GApps
  • การเข้าถึง E-mail ระบบเดิม (ชั่วคราว) เรียน     ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านสามารถเข้าดู E-mail ระบบเดิมได้จาก URL : http://mail.tni.ac.th  โดยสามารถเข้าดูได้ภายในสถาบันฯ เท่าน ...
    Posted Nov 24, 2012, 11:02 PM by TNI GApps
Showing posts 1 - 3 of 6. View more »
Up coming events